بسته تولیدی سپیدار
معرفی صفحه اصلی سپیدار
جداسازی دسترسی ریالی تعدادی در سیستم انبارداری
توزین در سیستم انبارداری سپیدار
نحوه تهیه فایل خرید و فروش فصلی در سپیدار
آموزش نحوه ثبت محل استقراردارایی ثابت در سپیدار
نحوه ثبت مخارج پس ازتحصیل دارایی ثابت درسپیدار
آموزش نحوه ثبت تغییر نرخ و روش دارایی ثابت در سپیدار
آموزش نحوه ثبت حذف دارایی ثابت در نرم افزار سپیدار
آموزش نحوه ثبت پیش فاکتور در نرم افزار سپیدار
بسته بازرگانی سپیدار
نصب و راه اندازی نسخه آموزشی سپیدار همکاران سیستم
مشخصات کالاخدمت در سیستم انبارداری سپیدار
سریال کالا در سیستم انبارداری سپیدار
نحوه کدگذاری اتوماتیک در نرم افزار سپیدار
آموزش نحوه ثبت طبقه و گروه دارایی ثابت در سپیدار
آموزش نحوه ثبت فاکتورخرید دارایی ثابت در سپیدار
آموزش نحوه ثبت انتقال دارایی ثابت در سپیدار
آموزش نحوه ثبت استفاده مجدد دارایی ثابت در سپیدار
آموزش نحوه ثبت فروش دارایی ثابت در نرم افزار سپیدار
آموزش نحوه محاسبه تخفیف در نرم افزار سپیدار
بسته خدماتی سپیدار
بسته پیمانکاری سپیدار

آموزش نصب نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
کدگذاری اتوماتیک کالاخدمت
آموزش نحوه ثبت مشخصات کالا در نرم افزار سپیدار
آموزش تنظیمات دارایی ثابت در نرم افزار سپیدار سیستم
آموزش نحوه ثبت استقراردارایی ثابت در سپیدار
آموزش محاسبه استهلاک دارایی ثابت در نرم افزار سپیدار
آموزش نحوه ثبت بلااستفاده کردن دارایی ثابت در سپیدار
آموزش نحوه ثبت اسقاط دارایی ثابت در سپیدار
گزارشات دارایی ثابت در نرم افزار سپیدارسیستم

درباره ما

حسابدار نت موسسه خدمات آموزشی و مشاوره ای حسابداری می باشد

همچنین حسابدار نت به عنوان نماینده رسمی آموزشی شرکت سپیدار سیستم، فعالیت خود را بصورت آموزش مجازی آغاز نموده است.

کد گواهی نامه

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به " حسابدار نت" می باشد.
X